Oshima International Handmade Picture Book Contest 2024 Result

This contest applied for 222 works.

Thank you for everybody who applies!

Grand Prix

Ken Komatsubara

pop-upJapan / Iwate

Gold Prize

Hiromi Takabayashi

openJapan / Aichi

Gold Prize

Toshimasa Akagi

pop-upJapan / Tokyo

Silver Prize

Haruko Takemoto

openJapan / Hyogo

Silver Prize

Takakuma

pop-upJapan / Iwate

Bronze Prize

Chieko Suzuki

openJapan / Chiba

Bronze Prize

Eishige Kazan

pop-upJapan / Tokyo

Prize of encouragement

Mitsuhiro TakedaopenJapan / Nagano
Natsuki GonokamiopenJapan / Saitama
Tomoyo Furuya
Tsuzuru
Kotorihyakkaten
openJapan / Toyama
Ai FujikawaopenJapan / Hiroshima
Kyoko FunakiopenJapan / Hokkaido
Yoko KirimotoopenJapan / Osaka
Shoko YoshidaopenJapan / Osaka
Natsuki KataokaopenJapan / Hyogo
Toshiko
Tetsunoshin
openJapan / Saitama
Misora MakinoopenJapan / Tokyo

Prize of acceptance

Setsuko AraiopenJapan / Tokyo
Yumi AraiopenJapan / Osaka
Ikui ItoopenJapan / Toyama
Midori OnoopenJapan / Aichi
OmochiopenJapan / Shizuoka
Aki KanoopenJapan / Hyogo
Satoru KamagataopenJapan / Tokyo
Shun KamiichiopenJapan / Tokyo
KankaopenJapan / Tokyo
Megumi KurokawaopenJapan / Osaka
Takanori SaitoopenJapan / Ishikawa
Kyoko SawadaopenJapan / Nara
ShiratamaopenJapan / Kanagawa
Hina Sengokupop-upJapan / Osaka
Kaori Takahashipop-upJapan / Tokyo
Kyoko TasakiopenJapan / Kanagawa
Yujin Tsukadapop-upJapan / Saitama
Hinako Tsugepop-upJapan / Aichi
Nao TodaopenJapan / Miyagi
Hisae NakagawaopenJapan / Osaka
Satsuki NakamuraopenJapan / Ishikawa
Mako NishimotoopenJapan / Toyama
Mieko FukudaopenJapan / Ibaraki
BotanteiasakuruhiyokoopenJapan / Tokyo
Anzu MaedaopenJapan / Kanagawa
MakinosuopenJapan / Chiba
MikoopenJapan / Kanagawa
Hiroko Mizuochi
Ikomaohanashinokai
openJapan / Nara
Mikiko Miyasaka
Masami Miyasaka
openJapan / Saitama
Kimiko YoshizumiopenJapan / Hyogo
Meron WadaopenJapan / Chiba